Nieuws

Geslaagde ISO 27001 Audit Mister Mail.

Informatiebeveiliging staat centraal bij Mister Mail. Daarom dat wij de nodige tijd en moeite investeren om te voldoen aan de eisen van de ISO 27001;2013 certificering. Mister Mail is sinds 2014 houder van dit certificaat. Ieder jaar is er een verplichte – onafhankelijke – audit.

  Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte bijvoorbeeld ook de ernst, omvang en duur van de overtreding mee en of er sprake is van

Met de komst van de AVG wetgeving is het opslaan en verwerken van persoonsgegevens onder veel strenger toezicht gekomen. De AVG-regels dwingen om goed na te denken over hoe een organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Men is verplicht verantwoording af te leggen over de gegevensverwerkingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt schendingen van de privacywetgeving zeer serieus en is strak aan het handhaven. De Nederlandse miljonairsbank Theodoor Gilissen Bankiers, inmiddels bekend als InsingerGilissen, heeft onlangs na een lange procedure een dwangsom opgelegd gekregen van € 48.000,- vanwege schending van het inzagerecht