Nieuws

  Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte bijvoorbeeld ook de ernst, omvang en duur van de overtreding mee en of er sprake is van

Met de komst van de AVG wetgeving is het opslaan en verwerken van persoonsgegevens onder veel strenger toezicht gekomen. De AVG-regels dwingen om goed na te denken over hoe een organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Men is verplicht verantwoording af te leggen over de gegevensverwerkingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt schendingen van de privacywetgeving zeer serieus en is strak aan het handhaven. De Nederlandse miljonairsbank Theodoor Gilissen Bankiers, inmiddels bekend als InsingerGilissen, heeft onlangs na een lange procedure een dwangsom opgelegd gekregen van € 48.000,- vanwege schending van het inzagerecht

De Franse opticienketen Optical Center heeft wegens een datalek een boete van 250.000 euro van de Franse privacytoezichthouder CNIL gekregen. Dat meldt security.nl. Door het invoeren van bepaalde url’s op de website van Optical Center was het mogelijk om allerlei rekeningen van klanten te bekijken.