Wetgeving

[fvplayer src=”https://stream.rtvmaastricht.nl/mm/wetgeving.mp4/playlist.m3u8″ width=”940″ height=”530″ align=”left” autoplay=”true” controlbar=”no” embed=”false” speed=”no” playlist_advance=”false” share=”no”]

Naleving en beveiliging

Bij het versturen van nieuwsbrieven dient men rekening te houden met Nederlandse en Europese wetgeving. Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 zijn de privacyrechten van burgers groter geworden en gelden er strengere regels dan voorheen. Het is de Autoriteit Consument & Markt die toezicht houdt op naleving van de wetten en die hoge boetes uitdeelt bij overtreding.Het versturen van nieuwsbrieven in grotere hoeveelheden of het sturen van maatwerk emailberichten wordt vaak uitbesteed. De partij aan wie u uitbesteedt heet in de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke. Vanaf mei 2018 mag u alleen verwerkers inschakelen die voldoende garanties bieden dat zij aan de wettelijke vereisten voldoen. Daarnaast bent u als verantwoordelijke voor de gegevens (de database) verplicht om jaarlijks of driejaarlijks bij de verwerker een audit te houden of te laten uitvoeren om te kunnen controleren of de verwerker zich houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen (artikel 28 AVG).

Mister Mail helpt u hierbij want door onze ISO 27001 certificering worden wij elk jaar ge-audit met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen die wij ingericht hebben om de verwerking te beveiligen. Door deze onafhankelijke audit voldoet u aan de wet om ons te controleren.

Wij assisteren onze klanten zodat zij niet onverwacht tegen wettelijke problemen of tegen boetes aanlopen. Tevens laat onze ISO 27001 certificering zien dat onze bedrijfsvoering en technische processen voldoen aan de wetgeving (compliant zijn).

Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

Dat betekent dat u een partner kiest die:

Voldoet aan strenge internationale eisen op het gebied van informatiebeveiliging.
De AVG in zijn processen geborgd heeft.
Elk jaar door een onafhankelijk keuringsinstituut ge-audit wordt.
Zijn klanten ontzorgt.
Mister Mail Algemene Verordering Gegevensbescherming