Nieuwsbrief onderzoek Limburgse gemeenten

In oktober 2014 heeft Mister Mail een onderzoek gehouden naar de kwaliteit en kwantiteit van nieuwsbrieven bij Limburgse gemeenten. Welke gemeenten zijn actief in het aanbod van nieuws via e-mail. Hoe gemakkelijk of moeilijk is de aanmeldprocedure; kan ik me afmelden; hoe aantrekkelijk wordt de informatie gepresenteerd.

Met dit onderzoek is onderzocht of de 33 gemeenten in Limburg hun inwoners een nieuwsbrief faciliteit aanbieden; maar ook hoe gemeenten dit georganiseerd hebben voor hun inwoners. Bij dit laatste moet men denken aan zaken zoals:

  • hoe gemakkelijk is het aan- en afmeldproces op de nieuwsbrief?
  • is er een duidelijke omschrijving wat men mag verwachten qua inhoud, frequentie?
  • welke klantgerichtheid straalt men uit?
  • hoe informatief en aantrekkelijk is de nieuwsbrief

Enkele conclusies:

Allereerst aan 16 gemeenten de opdracht om te starten met een nieuwsbrief; nog altijd een zeer effectief en gewaardeerd communicatiemiddel naar de burger toe. In deze tijd mag dat geen rocket science meer zijn.

Het aan- en afmelden op een gemeentelijke nieuwsbrief moet in veel gevallen veel eenvoudiger kunnen; aanmelden via een link op de homepage is een must; geen ingewikkelde procedures meer met toegestuurde wachtwoorden; het afmelden moet met een klik geregeld zijn en niet zelf op zoek moeten gaan naar waar de profielpagina staat voor het bijwerken van je gegevens (lees afmelden).

Informatiebeveiliging wordt ook voor gemeenten een steeds belangrijker issue. De vraag is of en in hoeverre bij gemeenten ook de “burger data” van hun nieuwsbriefabonnees in deze geborgd zijn. En in dat licht is het zeker opmerkelijk dat 2 gemeenten hun databases “ergens in de VS” hebben staan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Mail ons via info@mistermail.nl of bel ons op 043 – 362 8182