ISO 27001 Certificering behaald

Mister Mail ISO 27001

Foto ISO Certificaat overhandiging Mister MailAls een van de eerste Europese E-mail Service Providers beschikt Mister Mail BV over een ISO 27001 certificering.  ISO 27001 is de zwaarste, internationaal erkende norm voor het beveiligen van informatie. Uit handen van Henny Raadschilders (links) van Triple A Security ontvangt Francois Lenaerts van Mister Mail (rechts) het ISO 27001 certificaat.

Het Information Security Management System (ISMS) dat we hebben ingericht, garandeert zorgvuldig en veilig omgaan met alle data en informatie die Mister Mail behandelt. Ook zijn onze medewerkers opgeleid in het herkennen, vermelden en oplossen van mogelijke veiligheidsrisico’s. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met criteria als vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie bij de evaluatie van het beveiligingsniveau van klantgegevens.

Sinds onze start in 1998 is informatiebeveiliging altijd een belangrijk thema geweest. Het mogen werken met de klantdatabases van onze klanten is een groot goed, waarbij integer handelen centraal stond en staat. Met het voldoen aan de eisen van de ISO 27001 certificering tonen we aan dat we de juiste en effectieve procedures ingericht hebben en dat klanten weten wat er met hun databases wel en juist niet gebeurt! Een hele geruststelling, zeker in deze tijd waar datalekken – helaas – steeds meer voorkomen.


Over ISO 27001

ISO 27001 is een certificeerbare norm die gericht is op informatiebeveiliging. Voor het behalen van dit certificaat worden alle manieren van informatiebeveiliging in de organisatie in kaart gebracht. Het systeem brengt ook de risico’s in kaart. Op basis daarvan worden maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie te waarborgen.


Over het certificeringsinstituut BSI

De audit voor het behalen van de certificering is verricht door BSI, één van de grootste onafhankelijke certificatie instelling voor managementsystemen ter wereld. Zij beheren meer dan 70.000 geregistreerde locaties in de hele wereld. De audit heeft plaatsgevonden op 5 december 2014.