Geen categorie

AVG boetebeleid bekend.

  Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte bijvoorbeeld ook de ernst, omvang en duur van de overtreding mee en of er sprake is van

Voorkom hoge boetes met de AVG Kluis

Met de komst van de AVG wetgeving is het opslaan en verwerken van persoonsgegevens onder veel strenger toezicht gekomen. De AVG-regels dwingen om goed na te denken over hoe een organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Men is verplicht verantwoording af te leggen over de gegevensverwerkingen

Autoriteit Persoonsgegevens legt dwangsom op aan bank.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt schendingen van de privacywetgeving zeer serieus en is strak aan het handhaven. De Nederlandse miljonairsbank Theodoor Gilissen Bankiers, inmiddels bekend als InsingerGilissen, heeft onlangs na een lange procedure een dwangsom opgelegd gekregen van € 48.000,- vanwege schending van het inzagerecht