AVG Kluis

[fvplayer src=”https://stream.rtvmaastricht.nl/mm/opendicht.mp4/playlist.m3u8″ width=”940″ height=”530″ align=”left” autoplay=”true” controlbar=”no” embed=”false” speed=”no” playlist_advance=”false” share=”no”]

Met de komst van de AVG wetgeving is het opslaan en verwerken van persoonsgegevens onder veel strenger toezicht gekomen. De AVG-regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. U bent verplicht verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt. Bij niet voldoen aan de nieuwe regels riskeert u een hoge boete. Mister Mail als ISO 27001 gecertificeerd bedrijf, helpt u om aan de wet te voldoen met de AVG Kluis.

Aantoonbare toestemming.
Verwerkt u externe persoonsgegevens? Bijvoorbeeld door mensen te laten inschrijven op het ontvangen van uw nieuwsbrief? Dan moet u onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen laten zien dat u die toestemming daadwerkelijk heeft. Dat maakt onderdeel uit van de verantwoordingsplicht die u onder de AVG heeft. Het niet voldoen aan deze eis kan leiden tot hoge boetes.

Specifiek en geïnformeerd
Twee van de eisen die de AVG stelt aan ’toestemming’ zijn dat deze ‘geïnformeerd’ en ‘specifiek’ gegeven zijn. Om geldige toestemming aan te tonen is het dan ook essentieel dat u kunt laten zien op basis van welke informatie de betrokken personen de toestemming hebben gegeven. Het is dus onvoldoende om alleen de toestemming zelf vast te leggen.

De oplossing: de AVG Kluis.
AVG  KluisMet de AVG kluis maakt u aantoonbaar welke algemene voorwaarden, privacystatement en andere regels gelden op het moment van inschrijven. U plaatst de documenten in de kluis die daarna op slot gaat. Wij koppelen deze informatie dan automatisch aan de inschrijfdatum van elke nieuwe abonnee of klant. Onze AVG Kluis maakt onderdeel uit van onze ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging.
En mochten de voorwaarden of privacyregels van u veranderen, dan is dat eenvoudig aan te passen met een nieuwe versie van uw documenten, zodat elke gegevensverwerking actueel is en blijft. Natuurlijk blijft ook de historie van eerdere versie van voorwaarden en privacyregels behouden. Zo bent u verzekerd dat niet alleen de verplichte proces-documentatie op orde is maar dat er altijd een kopie voorhanden is van de informatie die bij aanmelden gold. In de kluis kunnen tekst documenten, PDF documenten en print screens veilig opgeborgen worden.