Anti-Spam

Anti-spam, oftewel Opt-in boven Opt-out

Ook sinds 1998! 


Mister Mail is sinds haar oprichting in 1998 altijd fervent aanhanger geweest van het opt-in principe. Ook toen dit nog niet geregeld was in de Telecomwet waren wij voorstander om alleen e-mailings te versturen naar mensen die zich hiervoor hadden ingeschreven. De bestaande Telecomwet en de Wet bescherming Persoonsgegevens verbieden trouwens sinds enige jaren het ongevraagd toesturen van mailberichten en sms berichten.

Code E-mail

Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe Code E-mail in werking. Goed nieuws dus voor onze e-mail branche in de strijd tegen ongevraagde berichten. De E-mail Code is van toepassing op het verzenden van reclame via e-mail. Vrijwel alle e-mails die worden verzonden vallen volgens de code onder reclame via e-mail en moeten dus aan de voorwaarden zoals gesteld in de code voldoen. Zorg er daarom voor dat je aan deze voorwaarden voldoet. Helemaal op het moment dat je gebruik maakt van externe e-mail bestanden, want de code legt de verantwoordelijkheid voor de naleving in principe bij de adverteerder.

Voorwaarden Code

De voorwaarden die gesteld worden in de code zijn allemaal gerelateerd aan de eis binnen de Telecommunicatiewet dat de ontvanger vooraf nadrukkelijk geïnformeerd moet worden. De E-mail Code maakt deze eis nog concreter door bijvoorbeeld aan te geven dat je bij het verzamelen moet vermelden wat de minimale frequentie is en of je reclame gaat aanbieden in je communicatie via de e-mail. Daarnaast is het ook vereist om aan te geven of je zelf deze reclame via e-mail gaat aanbieden of dat je de e-mail adressen verzamelt voor derden.

Duidelijkheid voor ontvangers

De nieuwe code zal er met name voor zorgen dat de ontvangers beter kunnen identificeren van wie de reclame via e-mail afkomstig is en kunnen daardoor beter aangeven of hier sprake is van ongevraagde berichten. Deze nieuwe Code E-mail is weer een volgende stap voor een eerlijke en schone e-mail branche en versterking van ons anti-spam beleid.

 

De klanten van Mister Mail