Nieuwsbrief versturen

Een nieuwsbrief versturen is geen kunst.

100.000 nieuwsbrieven binnen een half uur wel!


Reputatie

Onze jarenlange ervaring en goede reputatie bij de nationale en internationale Internet Service Providers zoals Ziggo, KPN, Google (Gmail), Microsoft (Hotmail) zorgen voor het snel versturen en optimale aflevering van uw nieuwsbrief. Om deze hoge rapportcijfers ook voor u te behalen wordt allereerst uw database (e-mailadressen, n.a.w. gegevens, klantnummer, voorkeuren etc) in een perfecte conditie gebracht. Dat doen we door uw adressen te ontdubbelen, automatisch verwerking van aan- en afmelders en het traceren van niet-bereikbare adressen (bounces). Hierdoor kunnen wij voor onze klanten afleverpercentages tot bijna 99% behalen. En dat bij 6 miljoen berichten per maand.

Bekijk direct de resultaten

Direct na versturing van uw nieuwsbrief kunt u de resultaten bekijken op een overzichtelijk dashboard. U krijgt dan een antwoord op vragen zoals hoe hoog is het afleverpercentage; wie zijn de bounces; op welk onderwerp wordt het meest geklikt; hoe vaak is mijn nieuwsbrief geopend en bekeken; hoeveel personen gebruiken hiervoor een smartphone of tablet; is dit een Android, iPhone of Windows?

 

nieuwsbriefversturen

 

Voor de verzending zijn eigen servers en snelle verbindingen aanwezig. Wij hanteren security-protocollen omdat wij ons bewust zijn dat wij met uw klantgegevens werken. Natuurlijk wordt dit contractueel vastgelegd, maar ook in ons dagelijks handelen staan integriteit en deskundigheid voorop. Uw database is in vertrouwde handen.

Wettelijke bepalingen

Het versturen van een nieuwsbrief is gebonden aan wettelijke regels die terug te vinden zijn in de wet Telecommunicatie.  Daarnaast zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd (Wbp). Als specialist op het gebied van e-mail marketing adviseren wij u graag hoe met deze wetgeving om te gaan en in de praktijk toe te passen.

Enkele basisregels zijn:
1.Verstuur je mailing alleen aan mensen die toestemming hebben gegeven.
2.Zorg voor een aanmeldformulier waarin expliciet om toestemming wordt gevraagd om de nieuwsbrief te ontvangen. Gebruik voor het aanmelden nooit een vooraf aangevinkt veld in een algemeen formulier.
3.Zorg dat mensen zich aanmelden met dubbel opt-in. Want: met dubbel opt-in krijg je bewijs in handen waarmee je kunt aantonen dat iemand zich persoonlijk heeft aangemeld, mocht dat bewijs ooit worden gevraagd.
Lees ook het artikel Wat is opt-in?
4.Bestaande klanten mag je op je lijst zetten, mits je boodschap over gelijksoortige onderwerpen gaat. U mag dus niet als softwareleverancier in een keer uw klanten of abonnees aanbiedingen sturen over tweedehands auto’s!

Zie ook ons anti spam beleid

 

De klanten van Mister Mail