Maatwerk toepassingen

Special Projects

Hebt u een complex e-mailmarketing probleem op te lossen waar standaard apps ontoereikend voor zijn? Dan bent u bij Mister Mail aan het juiste adres. Wij ontwikkelen in samenspraak met u een maatwerk oplossing die volledig aan uw eisen en wensen voldoet. Tegen schappelijke kosten. Onderstaand enige voorbeelden van door ons gerealiseerde klantgerichte oplossingen.


Synchronisatie via diverse technische oplossingen (b.v. XML, sFTP, Webservices, RSS)

EEN PENSIOENUITVOERDER had de wens om dagelijks specifieke, gepersonaliseerde pensioeninformatie berichten te verzenden naar een telkens variërende groep verzekerden. Mister Mail realiseerde een toepassing waarbij dagelijks via een sFTP verbinding een XML bestand met verzekerdeninformatie wordt gedownload, waarna automatische synchronisatie plaatsvindt met de e-mailadres database. Hierna is bekend welke verzekerde welk pensioeninformatie bericht dient te ontvangen. De uiteindelijke verzending gebeurt vooralsnog handmatig maar zal in een later stadium eveneens worden geautomatiseerd.

Door nieuwe wetgeving worden aan pensioenfondsen en -uitvoerders op korte termijn hogere eisen gesteld inzake het informeren van hun verzekerden. Het pensioenbedrijf heeft Mister Mail gevraagd om mee te kijken naar mogelijkheden om de pensioencommunicatie verdergaand te segmenteren zodat elke verzekerde (deelnemer, slaper of gepensioneerde, gehuwd of ongehuwd enzovoorts) slechts die informatie ontvangt die voor haar of hem daadwerkelijk relevant is.

Automatische nieuwsbrief vanuit website content

Voor een van haar beleggingsproducten verzendt EEN NEDERLANDSE BEURSGENOTEERDE BANK wekelijks een nieuwsbrief met analyses, koerswaarden en beleggingstips. Mister Mail regelde dat deze nieuwsbrief volautomatisch wordt gevuld vanuit actuele content op de website van de bank. Elke maandag wordt automatisch een nieuwsbrief concept ter inzage aangeboden aan de betrokken medewerkers. Deze hebben de mogelijkheid om de nieuwsbrief content nog handmatig aan te passen. Na goedkeuring wordt de nieuwsbrief automatisch op een vast tijdstip verzonden.

E-mail naar postcode

EEN MIDDELGROTE GEMEENTE had een behoefte om inwoners binnen een bepaalde woonwijk, buurt, straat of postcode gebied specifiek te informeren over bijvoorbeeld openbare werkzaamheden. Mister Mail verzorgde de app Mail2Postcode (ook bekend als Buurtpost) waarmee een e-mailbericht kan worden verzonden naar ontvangers binnen een bepaald geografisch gebied in de gemeente.

Wij staan met onze kennis voor u gereed

Laat ons weten waarmee wij ook u kunnen ontzorgen!

De klanten van Mister Mail